Tentang Kami

PROGRAM STUDI ILMU PERIKANAN

  • Nama program                 : ILMU PERIKANAN
  • Fakultas                                : FAKULTAS PERIKANA  DAN KELAUTAN
  • Tahun Berdiri                     : 2007
  • Ketua Program Studi     : JUMIATI, S.Pi., M.Si.
  • Gelar                                       : Sarjana Teknik (S.T.)